Impozitul pe mijloacele de transport 2024 - baza legala si modul de stabilire

Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania. El se plateste la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. Afla cum se stabileste impozitul pe mijloacele de transport in 2024!

Baza legala

Baza legala pentru stabilirea impozitului pentru mijloacele de transport in 2024 este Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul IV, art. 468-472.

Modul de stabilire al taxelor si impozitelor in 2024 pentru mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.

In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:   

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)

 

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv

8

 

2

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3

9

 

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv

18

 

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv

72

 

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv

144

 

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3

290

 

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

 

8

Alte vehicule cu tracţiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

30

 

9

Tractoare inmatriculate

18

 

II. Vehicule inregistrate

 

1

Vehicule cu capacitate cilindrica

lei/200 cm3

 

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3

2-4

 

1.2

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3

4-6

 

2

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50-150 lei/an

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

Impozitul pentru autovehiculele de transport marfa in 2024


In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

 

 

 

 

 

 

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (in lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I

doua axe

 

 

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

142

 

 

2

Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

142

395

 

 

3

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

395

555

 

 

4

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone

555

1257

 

 

5

Masa de cel putin 18 tone

555

1257

 

II

3 axe

 

 

1

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

142

248

 

 

2

Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

248

509

 

 

3

Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

509

661

 

 

4

Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

661

1019

 

 

5

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1019

1583

 

 

6

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

1019

1583

 

 

7

Masa de cel putin 26 tone

1019

1583

 

III

4 axe

 

 

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

661

670

 

 

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

670

1046

 

 

3

Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1046

1661

 

 

4

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1661

2464

 

 

5

Masa de cel putin 31 tone, dar mai micăa de 32 tone

1661

2464

 

 

6

Masa de cel putin 32 tone

1661

2464

Impozitul pentru combinatii de autovehicule 2024


In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

 

 

 

 

 

 

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (in lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I

2+1 axe

 

 

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

 

 

2

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

 

 

3

Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

64

 

 

4

Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

64

147

 

 

5

Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

147

344

 

 

6

Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

344

445

 

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

445

803

 

 

8

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

803

1408

 

 

9

Masa de cel putin 28 tone

803

1408

 

II

2+2 axe

 

 

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

138

321

 

 

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

321

528

 

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

528

775

 

 

4

Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

775

936

 

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

936

1537

 

 

6

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1537

2133

 

 

7

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2133

3239

 

 

8

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2133

3239

 

 

9

Masa de cel putin 38 tone

2133

3239

 

III

2+3 axe

 

 

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1698

2363

 

 

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2363

3211

 

 

3

Masa de cel putin 40 tone

2363

3211

 

IV

3+2 axe

 

 

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1500

2083

 

 

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2083

2881

 

 

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2881

4262

 

 

4

Masa de cel putin 44 tone

2881

4262

 

V

3+3 axe

 

 

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

853

1032

 

 

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1032

1542

 

 

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1542

2454

 

 

4

Masa de cel putin 44 tone

1542

2454

Impozitul in 2024 pentru remorci/semiremorci/rulote


In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la pct. III, impozitul pe mijloacele de transport in 2024 este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

 

 

 

 

 

Masa totala maxima autorizata

Impozit
- lei -

 

a) Pana la 1 tona, inclusiv

9

 

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

 

d) Peste 5 tone

64

Impozitul pentru mijloacele de transport pe apa in 2024


In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

 

 

 

 

 

Mijlocul de transport pe apa

Impozit
- lei/an -

 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri

56

 

3. Barci cu motor

210

 

4. Nave de sport si agrement

intre 0 şi 1.119

 

5. Scutere de apa

210

 

6. Remorchere si impingatoare:

X

 

a) pana la 500 CP, inclusiv

559

 

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

909

 

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

1398

 

d) peste 4000 CP

2237

 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

182

 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

 

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv

182

 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv

280

 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

490

 

*Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul IV, art. 468-472