Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizaţii 2024

Certificatul de urbanism atesta conformitatea unui proiect de constructie cu normele si reglementarile urbanistice in vigoare. Autorizatia de construire confera dreptul de a incepe lucrarile de constructie conform proiectului aprobat. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiile de constructie se exista anumite obligatii fiscale. Afla care este baza legala de stabilire a taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiile de constructie in 2024 si cum se calculeaza acestea!

Baza legala

Taxele eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiile de constructie in 2024, dar si alte autorizatii asemanatoare sunt reglementate prin Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 474, 476.

Modul de stabilire pentru taxele de eliberare a certificatelor de urbanism in 2024

La bugetul local se datoreaza mai multe taxe pentru eliberarea/prelungirea/avizarea certificatului de urbanism, si anume:

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator: 

 

Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism

- lei -

 

a) până la 150 m2, inclusiv

5-6

 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

6-7

 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

7-9

 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

9-12

 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

12-14

 

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2


2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban.
 
3. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 

4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei, inclusiv.

Taxa pentru eliberarea/prelungirea unei autorizatii de construire in 2024

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente. Pentru aceste taxe stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli: 
 
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita autorizatia si se plateste inainte de emiterea acesteia; 
b) pentru taxa aferenta unei cladiri rezidentiala sau cladire-anexa, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform regulilor specifice pentru calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice; 

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate. 

Taxele pentru lucrarile de pe santier - 2024

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare cuprinsa intre 0 si 15 lei. 

Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de amenajare/amplasare diverse constructii - 2024

1. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri. Aceasta este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 

2. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice. Aceasta taxa este de pana la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie. 

Taxe pentru alte autorizatii

1. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu. Aceasta se stabileste de consiliul local si este de pana la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa. Valoarea acestei taxe se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 9 lei, inclusiv. 

*Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 474, 476