Contact

Rentrop & Straton
Grup de Editura si Consultanta in Afaceri
Bdul. Natiunile Unite nr. 4, Bl.107A, Sector 5, Bucuresti
E-mail: contabilul@rs.ro

Tel: 021.317.25.87
Fax: 021/205.57.30
Cont:

RO27 RNCB 0081010411080001, B.C.R. Sucursala Izvor

sau

RO03TREZ7055069XXX002226, Trezoreria Sector 5, Bucureşti pentru instituţii publice.

Pentru publicitate, parteneriate si propuneri de colaborare
PR: Andreea Vaduva
andreeav@fokusad.ro
021.317.25.87