Taxa pe teren 2024- baza legala si modul de stabilire

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe teren. Aceasta se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. Afla care este taxa pe teren in 2024!

Baza legala

Baza legala pentru stabilirea taxei pentru teren in 2024 este Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul III, art. 463-467 .

Modul de stabilire al taxei pe teren in 2024

Taxa pentru teren se stabileste in conditii similare impozitului pe teren, adica luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.
 
In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public. 

In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Pentru fractiunile mai mici de o luna, taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva. 


In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe teren se datoreaza proportional cu numarul de zile sau de ore prevazute in contract. 

Plata taxei pe teren in 2024

Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren.

In cazul in care pentru o suprafata de teren proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale se datoreaza impozit pe teren, iar in cursul unui an apar situatii care determina datorarea taxei pe teren, diferenta de impozit pentru perioada pe care se datoreaza taxa se compenseaza sau se restituie contribuabilului in anul fiscal urmator.

Taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasat terenul.

*Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul III, art. 463-467