Taxa de eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati in 2024

Pentru desfasurarea unor activitati precum restaurante sau baruri, dar si pentru eliberarea atestatului de producator in domeniul agricol se datoreaza la bugetul local anumite taxe. Vezi care sunt acestea in 2024!

Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 475

Care sunt taxele in 2024 pentru eliberarea autorizatiilor pentru diverse activitati 

In art 475 din Codul Fiscal sunt reglementate taxele pentru eliberarea urmatoarelor autorizatii:

  • autorizatia sanitara de functionare 
  • atestatul de producator si carnetul de comercializare a produselor agricole
  • autorizatia pentru restaurante, baruri si activitati recreative

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare in 2024

Aceasta taxa se stabileste de consiliul local si este de pana la 20 lei, inclusiv. 

Taxa pentru atestatul de producator si carnetul de comercializare a produselor agricole

Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de catre consiliile locale si sunt de pana la 80 lei, inclusiv. 

Taxa pentru restaurante si baruri in 2024

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea unor activitati – restaurante, baruri si activitati recreative se datoreaza de persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

Aceasta taxa se datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea si este stabilita in functie de suprafata aferenta activitatilor respective. Astfel, ea poate fi in suma de: 


   
a) pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv; 
b) pana la 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2. 

Nivelul taxei se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea. 

Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute mai sus se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla sediul sau punctul de lucru.

Scutiri de taxe pentru autorizatii in 2024

Sunt scutite de taxa pentru autorizatiile acordate  urmatoarele categorii de persoane:

  • beneficiarilor-veterani de razboi, vaduve de razboi sau vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
  • beneficiarilor-persoane prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 475