Impozitul pe spectacole 2024 - baza legala si modul de stabilire

Impozitul pe spectacole este perceput de autoritatile locale si se aplica veniturilor obtinute din organizarea de spectacole, concerte, evenimente sportive, expozitii si alte manifestari de acest gen. Afla cum se stabileste acest impozit conform reglementarilor in vigoare.

Baza legala

Modul de stabilire a impozitului pe spectacole in 2024 este reglementat in Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VII, art. 480-483. 

Cine plateste impozitul pe spectacole in 2024

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Cum se calculeaza impozitul pe spectacol in 2024

Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. 

Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

Cote impozabile pentru stabilirea impozitului pe spectacole in 2024

Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza: 
 
a) pana la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala; 

b) pana la 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a). 

Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Cum se plateste impozitul pe spectacole in 2024

Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.

*Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VII, art. 480-483