Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 2024

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate. Afla cum se stabileste si care este valoarea acesteia in 2024!

Baza legala

Baza legala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate este Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VI, art. 477-479.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate in 2024

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate este datorata de orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale. In acest sens, publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si internet. 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%

Plata taxei pentru servicii de reclama si publicitate in 2024

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in 2024

Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta taxei pentru servicii de reclama si publicitate, datoreaza plata taxei anuale pentru afisaj in scop de reclama si publicitate catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. 

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel: 
  
 a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 32 lei, inclusiv; 
 b) in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 23 lei, inclusiv. 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

Plata taxei pentru afisajul in scop de reclama si publicitate in 2024

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de
pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.

Scutiri de la plata taxei pentru reclama si publicitate in 2024

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

Taxa prevazuta pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa pentru reclama si publicitate este platita de aceasta ultima persoana.

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate NU se datoreaza pentru:

  • afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor
  • panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

De asemenea, NU se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

*Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VI, art. 477-479