Impozitul pe teren 2024 - baza legala si modul de stabilire

Impozitul pe teren se datoreaza autoritatilor locale si se stabileste anual conform reglementarilor in vigoare. Afla cum se calculeaza impozitul pe teren in 2024 atat pentru persoanele fizice, cat si juridice!

Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul III, art. 463-467, 489

Modul de stabilire al impozitului pe teren in 2024

Impozitul pe teren se stabileste anual in functie de suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, in mod diferentiat, in intravilanul si extravilanul localitatilor. Iata care este impozitul pe teren in 2024:

1. In intravilan, impozitul pe teren se calculeaza prin aplicarea coeficientilor de corectie prevazuti la art. 465 alin. (5) din Codul fiscal, in functie de:

  • ranguri de localitati, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV si V;
  •  zone, identificate prin literele: A, B, C si D;

2. In extravilan, impozitul pe teren se stabileste in functie de categoria de folosinta, identificate prin literele: A, B, C si D, prin aplicarea nivelurilor prevazute la art. 465 alin. (7) din Codul fiscal, inmultite cu coeficientii de corectie corespunzatori prevazuti la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal.

Impozitul pe teren intravilan in 2024

Pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona in cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha -

 

0

I

II

III

IV

V

 

A

8282-20706

6878-17194

6042-15106

5236-13090

711-1788

569-1422

 

B

6878-17194

5199-12998

4215-10538

3558-8894

569-1422

427-1068

 

C

5199-12998

3558-8894

2668-6670

1690-4226

427-1068

284-710

 

D

3558-8894

1690-4226

1410-3526

984-2439

278-696

142-356


Nivelul impozitului pe teren intre limitele din tabel se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.I. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii.


Astfel, pentru calcularea impozitului pe teren in 2024, se urmeaza pasii de mai jos:

1. suprafata terenului se inmulteste cu suma corespunzatoare din tabelul de mai jos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Zona Categoria de folosinta

A

B

C

D

 

1

Teren arabil

28

21

19

15

 

2

Pasune

21

19

15

13

 

3

Faneata

21

19

15

13

 

4

Vie

46

35

28

19

 

5

Livada

53

46

35

28

 

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

28

21

19

15

 

7

Teren cu ape

15

13

8

0

 

8

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

 

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

 

2. Rezultatul de la pct.1 se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator din tabelul de mai jos:

 

 

 

 

 

Rangul localitatii

Coeficientul de corectie

 

0

8,00

 

I

5,00

 

II

4,00

 

III

3,00

 

IV

1,10

 

V

1,00

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform pct. 1 si 2. numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

   b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

 

Impozitul pentru terenul extravilan in 2024


Impozitul pe terenul aflat in extravilan pentru anul 2024 se stabileste conform urmatoarelor reguli:

1. Se inmulteste suprafeta terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel   

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.​

Categoria de folosinta

Impozit (lei)

 

1

Teren cu constructii

22-31

 

2

Teren arabil

42-50

 

3

Pasune

20-28

 

4

Faneata

20-28

 

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1

48-55

 

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

 

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

48-56

 

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

 

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

8-16

 

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

0

 

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

1-6

 

8.1

Teren cu amenajari piscicole

26-34

 

9

Drumuri si cai ferate

0

 

10

Teren neproductiv

0

 

Nivelul impozitului pe teren intre limitele din tabel se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


2. Valoarea obtinuta la pct. 1 se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator din urmatorul tabel:

 

 

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii

 

 

0

I

II

III

IV

V

 

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

 

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

 

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

 

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

​Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene


Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute de Codul fiscal, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale.

Cotele aditionale stabilite nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal.

Consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500% pentru terenurile neingrijite, situate in intravilan.

Criteriile de incadrare in categoria acestor terenuri se adopta prin hotarare a consiliului local. Terenurile care intra sub incidenta acestor prevederi se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local.
 

*Baza legala

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul III, art. 463-467, 489