Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul IV, art. 468-472

Modul de stabilire

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.

 

  1. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

   

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

 

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

 

2

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

 

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18

 

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

72

 

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

144

 

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

 

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

 

8

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

 

9

Tractoare înmatriculate

18

 

II. Vehicule înregistrate

 

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

 

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2-4

 

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4-6

 

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50-150 lei/an

 

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.


 

  1. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I

două axe

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

 

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

 

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

 

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1257

 

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

555

1257

 

II

3 axe

 

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

 

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

 

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

 

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1019

 

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1019

1583

 

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1019

1583

 

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

1019

1583

 

III

4 axe

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

 

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1046

 

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1046

1661

 

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1661

2464

 

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1661

2464

 

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1661

2464

 

  1. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I

2+1 axe

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

 

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

 

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

 

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

 

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

 

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1408

 

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

803

1408

 

II

2+2 axe

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

321

 

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

528

 

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

 

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

936

 

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1537

 

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1537

2133

 

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2133

3239

 

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2133

3239

 

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

2133

3239

 

III

2+3 axe

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1698

2363

 

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2363

3211

 

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2363

3211

 

IV

3+2 axe

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1500

2083

 

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2083

2881

 

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2881

4262

 

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2881

4262

 

V

3+3 axe

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

1032

 

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1032

1542

 

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1542

2454

 

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1542

2454

 


 

  1. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la pct. III impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

   

 

 

 

 

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

 

a) Până la 1 tonă, inclusiv

9

 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

 

d) Peste 5 tone

64

 


 

  1. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

   

 

 

 

 

 

Mijlocul de transport pe apă

Impozit
- lei/an -

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

 

3. Bărci cu motor

210

 

4. Nave de sport şi agrement

Între 0 şi 1.119

 

5. Scutere de apă

210

 

6. Remorchere şi împingătoare:

X

 

a) până la 500 CP, inclusiv

559

 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

 

d) peste 4000 CP

2237

 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv

280

 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

 

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul IV, art. 468-472