Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VII, art. 480-483 

Modul de stabilire

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

Cote
   

Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: 
   a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 

   b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VII, art. 480-483