Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 475

Modul de stabilire
  •         4.1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

Această taxă se stabileşte de consiliul local şi este de până la 20 lei, inclusiv. 
  •         4.2. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Aceste taxe se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, inclusiv. 
  •         4.3. Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unor activităţi – restaurante, baruri si activități recreative.
Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 
   a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
   b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 
Nivelul taxei se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea. 

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul V, art. 475