Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VIII, art. 484-485 

Modul de stabilire

Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale precum:
    • taxe pentru  funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 
    • taxe pentru promovarea turistică a localităţii. 
Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
Fiind stabilite de Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, modul de colectare a acestor taxe, respectiv: cine le datorează, cine are obligaţia de a le colecta, eventuale scutiri, valoarea la care se aplică ş.a. se stabilesc prin hotărari, regulamente ş.a. documente emise de acese autorităţi.

*Baza legală

Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul VIII, art. 484-485