Taxe si Impozite Bacau – Informatii actualizate 2024

In Bacau, taxele si impozitele pe cladiri, terenuri si mijloace de transport pentru anul 2024 au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 538 din 27.12.2023. Alte taxe locale au fost stabilite prin HCL 539/2023, iar taxa de salubrizare prin HCL 3/10.01.2024. Afla care sunt toate taxele si impozitele in 2024 pentru Bacau, dar si alte detalii importante, precum scutiri de taxe si modalitatile de plata!

Taxe si impozite 2024 Bacau pentru cladiri 

Impozitul pe cladiri se calculeaza, conform art. 457 din Codului Fiscal, prin aplicarea unei cote impozabile asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozabila se stabileste de Consiliul Local, insa trebuie sa se incadreze in limitele prevazute de lege.

Conform HCL nr. 538/2023, pentru cladirile din Bacau au fost stabilite urmatoarele cote de impozitare, valabile pentru anul 2024, atat pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice, cat si cele aflate in proprietatea  persoanelor juridice:
 
 • 0,088% pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa;
 • 0,65%, pentru cladirile nerezidentiale;
Pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

Alte prevederi stabilite cu privire la impozitul pe cladiri in 2024 in Bacau sunt:
 
 • Impozitul pentru cladirile neingrijite se majoreaza cu 500%. 
 • In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara suprafata folosita in scop nerezidential, impozitul se calculeaza aplicand cota de 0.3% asupra valorii impozabile a cladirii, stabilita conf art.457 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Scutiri de la plata impozitului pe cladiri in Bacau 2024

Consiliul Local al Municipiului Bacau a stabilit urmatoarele scutiri de impozite:
 
 • pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii guivernamentale si intreprinderi sociale ca furnizor de servicii sociale
 • pentru cladirile folosite de organizatii nonprofit exclusiv pentru activitati fara scop lucrativ
 • pentru cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public
 • cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul
 • cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat;
 • cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

Impozite pentru terenurile din Bacau - 2024 

Impozitele stabilite pe 2024 pentru terenurile intravilane din Bacau sunt urmatoarele:

1. Pentru terenurile intravilane categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza inmultind suprafata terenului in ha cu suma corespunzatoare urmatoare:
 
 • zona A: 9248 lei/ha 
 • zona B: 6775 lei/ha 
 • zona C: 4277 lei/ha 
 • zona D: 2081 lei/ha
Valorile de mai sus sunt valabile atat pentru terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice, cat si juridice.     

2. Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii:
 
 • Arabil – zona A 40 lei/ha, zona B 30 lei/ha, zona C 28 lei/ha si zona D 23 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 30 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 23 lei/ha si zona D 21 lei/ha
 • Vie- zona A 67 lei/ha, zona B 49 lei/ha, zona C 40 lei/ha si zona D 28 lei/ha
 • Livada - zona A 74 lei/ha, zona B 64 lei/ha, zona C 51 lei/ha si zona D 40 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 40 lei/ha, zona B 30 lei/ha, zona C 28 lei/ha si zona D 23 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 23 lei/ha, zona B 21 lei/ha, zona C 14 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 
3. Pentru terenurile amplasate in extravilan, se datoreaza impozit dupa cum urmeaza:
 
 • Teren cu constructii – 44 lei/ha
 • Teren arabil -70 lei/ha
 • Pasune-Faneata -40 lei/ha
 • Vie pe rod -77 lei/ha
 • Livada pe rod -78 lei/ha
 • Vie sau livada pana la intrarea pe rod -0 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera -24 lei/ha
 • Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie -0 lei/ha
 • Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole – 13 lei/ha
 • Teren cu amenajari piscicole - 48 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit.
Pentru terenurile neingrijite situate in intravilanul localitatii, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%.

Scutiri de la plata taxelor si impozitelor pe terenurile din Bacau 2024

Prin HCL nr. 538/2023 s-au aprobat urmatoarele scutiri de la plata impozitelor pentru terenuri:
 
 • terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale i intreprinderi sociale ca furuizori de servicii sociale;
 • terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop Iucrativ; 
 • terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani inclusiv, incepand cu 1 ianuarie a anului in care sa produs evenimentul.
 • terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiiłe ełaborarii unor scheme de ajutor de stat/ de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat. Conditiile de aprobare sunt stabilite prin Hotarare de Consiłiu Locał de aprobare a schemei de minirnis; 

Taxe si impozite locale 2024 pentru mijloacele de transport din Bacau 

Impozitul pe masini se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica totala, incadrarea intr-un plafon de marime cubica a motorului si valoarea fractiei legale stabilite la nivelul municipiului Bucuresti.

Pentru mijloacele de transport hibride se aplica o reducere de 95% la plata impozitului. 
 
Noua lege a pensiilor - Ghid practic care explica limpede TOATE ASPECTELE pensionarii incepand cu 1 septembrie 2024 

Alte taxe si impozite valabile in 2024 pentru Bacau

Alte taxe si impozite datorate de bacauani in 2024 sunt dupa cum urmeaza:

1. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate – 3% aplicata la valoarea serviciilor de reclama si publicitate

2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:
 • 46 lei/m2 sau fractiune de m2- in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica
 • 33 lei/m2 sau fractiune de m2 - in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei alte structuri de afisaj pentru reclama si publicitate 

3. Impozitul pe spectacole – calculat prin aplicarea unei cote de impozit asupra sumei incasate din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor. Aceasta cota este: 
 • 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala sau competitie sportiva interna sau internationala,  prezentarea unui film la cinematograf, sau spectacol de circ
 • 5% in cazul altor manifestari artistice 
4. Alte taxe, precum: taxe pentru certificatele de urbanism, autorizatii de constructie si alte avize, taxe pentru divort etc.

HCL nr.538/2023 privind taxele si impozitele locale Bacau 2024

HCL nr. 538 /2023 in care au fost stabilite taxele si impozitele pe 2024 in municipiul Bacau poate fi consultata in intregime AICI>>

Alte taxe locale decat cele prevazute in Codul Fiscal

HCL 539/27.12.2023 stabileste valoarea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015.
Astfel, au fost aprobate urmatoarele taxe:
 • Taxe pentru utilizarea temporara a spatiilor  publice. Aici intra taxele pentru comercializarea produselor in bazaruri, targuri sau piete). Iata un extras cu aceste taxe:
  
 • Taxe de inchiriere a spatiilor publice 
 • Taxe de acces in Baze Sportive
 • Taxe pentru organizarea de evenimente in Insula Mica 
 • Taxe de eliberare diverse certificate
 • Alte taxe
HCL 539/2023 poate fi consultata in intregime AICI»
 

Vezi AICI >> Impozitare venituri din chirii 2024 - o lucrare ce explica excelent care este noua modalitate de impozitare a chiriilor incepand cu 2024!

Taxa speciala pentru salubrizare 2024 – Bacau

Taxa speciala pentru salubrizare in 2024 in Bacau a fost stabilita prin HCL 3/10.01.2024, astfel:
 
 • Pentru persoanele fizice, cuantumul taxei de salubrizare datorate este de 12 lei/persoana/lima 
 • Pentru persoanele juridice (utilizatori noncasnici), cuantumul taxei de salubrizare este de 720,40 lei/tona 
De asemenea, s-a stabilit acordarea de la bugetul local a unui ajutor de 6 lei/persoana/luna pentru familiile si persoanele singure care au media veniturilor banesti nete lunare sub salariul minim brut pe tara garantat in plata pe membru de familie, in vederea platii serviciului de salubrizare.

Gasiti mai multe detalii despre plata taxei de salubrizare in HCL 3/2024, care poate fi consultata AICI»

Plata taxelor si impozitelor din Bacau: unde si cum se pot plati

Contribuabilii din Bacau isi pot plati taxele si impozitele locale pe 2024 prin urmatoarele metode:

1. Plata cu numerar, la oficiile postale de pe raza municipiului Bacau, astfel:
 • OP Bacau 1,  program de lucru: Luni – Vineri  8 – 19,   Sambata  9 – 13
 • OP Bacau 1 – Ghiseu exerior 1,   program de lucru: Luni – Vineri   9 – 17 ( Piata Sud)
 • OP Bacau 1 – Ghiseu exerior 2,   program de lucru: Luni – Vineri  10 – 16 (stadion – Vama Veche)
 • OP Bacau 1 – Ghiseu exerior 3,   program de lucru: Luni – Vineri   8 – 16 ( Narcisa)
 • OP Bacau 8 , program de lucru: Luni – Vineri   8 – 17 ( Mioritei )
 • OP Bacau 9 ,program de lucru: Luni – Vineri   8 – 18 ( Energiei )
 • OP Bacau 11, program de lucru: Luni – Vineri   9 – 17 ( Aprodu Purice )
2. Plata cu ordin de plata

Se poate face prin banca unde contribuabilul are contul deschis. Persoanele juridice si persoanele fizice pot achita cu ordin de plata folosind urmatoarele informatii:
 •     Banca: Trezoreria Bacau
 •     Beneficiar: Primaria Bacau
 •     CUI: 4278337
3. Plata cu card
Se poate achita cu card (P.O.S.) la sediul din Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacau. Se accepta la plata urmatoarele tipuri de card indiferent daca sunt carduri emise de banci romanesti sau banci straine:
 • Carduri ce poarta marca: Visa, Visa Electron;
 • Carduri ce poarta marca: MasterCard, Maestro.
4. Plata ON-LINE (internet)  - prin intermediul site-ului Ghiseul Virtual de Plati - www.ghiseul.ro 

5. Prin mandat postal, cu urmatoarele specificatii:
 • Pe mandatul postal se va trece la destinatar Directia Impozite si Taxe Locale, adresa Str. Vasile Alecsandri nr. 63, Bacau, precum si suma in cifre si in litere.
 • Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu adresa exacta/completa si suma in cifre.
 • Pe verso-ul cuponului se completeaza la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul: Directia de Impozite si Taxe Locale, Cont nr. (CONT IBAN) deschis la B.N. – S.M.B. Sucursala Trezorerie Bacau, Localitatea: Bacau
Toate detaliile despre modalitatile de plata a texelor si impozitelor pentru Bacau pe 2024 pot fi gasite pe site-ul primariei – AICI»


 

Ofeta zilei in contabilitate!


Reducere 50% + Transport GRATUIT pentru lucrarea Impozit MICRO 2024. Optimizare fiscala

Vezi AICI noutatile acestei editii >>

 
Grabiti-va sa intrati in posesia exemplarului dumneavoastra >>