Taxe si Impozite Braila – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele din Braila au fost stabilite prin HCL nr. 674 din 14.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatii actualizate privind aceste obligatii fiscale locale, de la impozitele pe cladiri si terenuri pana la taxele speciale pentru diverse servicii. Vom evidentia in acest articol cat sunt taxele si impozitele din Braila in 2024, dar si modalitatile de plata pentru acestea.  

Taxe si impozite Braila 2024 pentru cladiri 

Taxele si impozitele pe cladiri reprezinta un aspect esential pentru proprietarii de imobile din Braila. Va prezentam in continuare cum au fost stabilite obligatiile fiscale pentru 2024, atat pentru cladirile rezidentiale, cat si cele nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice din orasul Braila!

Impozite cladiri persoane fizice Braila 2024

Iata care sunt impozitele pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice din Braila in 2024:
 
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste prin aplicarea cotei de impozitare 0,107% din valoarea impozabila a cladirii.
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale ale persoanelor fizice se stabileste prin aplicarea cotei de impozitare de 0,68% din valoarea impozabila a cladirii;
 • Pentru impozitul pe cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota de impozitare este de 0,4% din valoarea impozabila a cladirii. 

Impozite cladiri persoane juridice Braila 2024

Pentru 1nul 2024 s-au stabilit urmatoarele impozite pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice:
 
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale ale persoanelor juridice se stabileste prin aplicarea cotei de 0,2 % din valoarea impozabila a cladirii;
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale s-a stabilit cota de  1,3 % din valoarea impozabila a cladirii;
 • Pentru impozitul pe cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota este de 0,4% din valoarea impozabila a cladirii;
 • Pentru impozitul pe cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta proprietatea persoanelor juridice, cota prevazuta de impozitare se stabileste la 5% din valoarea impozabila a cladirii. 

Taxe si impozite Braila 2024 pentru terenuri

Impozitul pentru terenurile aflate in Braila s-a majorat in 2024 cu rata inflatiei de 13.8%. Astfele, valorile impozitelor pentru 2024 sunt urmatoarele:
 
1. Pentru terenurile intravilane:

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu valoarea corespunzatoare prevazuta mai jos. Valoarea este aceeasi atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice: 
 • zona A: 14.276  lei/ha   
 • zona B: 10.795  lei/ha 
 • zona C: 7.382  lei/ha 
 • zona D: 3.511  lei/ha 
Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii – persoane fizice si juridice:
 
 • Arabil – zona A 37,80 lei/ha, zona B 28,36 lei/ha, zona C 25,65 lei/ha si zona D 20,25 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 28,36 lei/ha, zona B 25,65 lei/ha, zona C 20,25 lei/ha si zona D 17,55 lei/ha
 • Vie- zona A 62,10 lei/ha, zona B 47,24 lei/ha, zona C 37,80 lei/ha si zona D 25,65 lei/ha
 • Livada - zona A 71,56 lei/ha, zona B 62,10 lei/ha, zona C 47,24 lei/ha si zona D 37,80 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 37,80 lei/ha, zona B 28,36 lei/ha, zona C 25,65 lei/ha si zona D 20,25 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 20,25 lei/ha, zona B 17,55 lei/ha, zona C 10,79 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 

2. Pentru terenurile situate in extravilan, s-au stabilit taxe in functie de categoria de folosinta.

Iata un extras din HCL nr.767/2023 cu impozitul pe ternurile xtravilane din Braila pentru anul 2024:


Alte taxe pentru cladiri/terenuri Braila 2024

Taxa pentru cladirile/terenurile utilizate pentru prestare de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 6 luni , in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. 

De asemenea, pentru cladirile/ terenurile neingrijite situate in intravilanul localitatii Braila, impozitul se majoreaza cu 500% . Criteriile de incadrare a cladirilor in aceasta categorie sunt stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Braila. 
 
TAX MEMO Memorator Taxe si Impozite - O sinteza unica a tuturor taxelor si impozitelor care se aplica in Romania

Gasesti in aceasta lucrare tot ce trebuie sa stiti despre taxele si impozitele din Romania

Comanda ACUM TAX MEMO Memorator Taxe si Impozite>>>


Taxe si impozite locale Braila 2024 pentru mijloacele de transport

Pentru mijloacele de transport, s-au stabilit valori ale impozitului in functie de capacitatea cilindrica a acestora. Valorile s-au obtinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unor cote aditionale de cuprinse 1.85% si 8.64%.

De asemenea, s-au stabilit urmatoarele:
 • Reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride.
 • In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

Alte taxe si impozite Braila valabile in 2024

In plus fata de taxele si impozitele pentru cladiri/terenuri/ mijloace de transport, au fost stabilite cote de impozitare si taxe pentru alte servicii speciale, dupa cum urmeaza:

1. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cota prevazuta la art. 477 alin. (5) se stabileste la 3 % din valoarea contractului de publicitate.
Taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate este de:
 
 •     43,19 lei in cazul unui afisaj situat in locul unde persoana isi desfasoara activitatea economica
 •     31,04 lei in cazul oricarui alt tip de afisaj
2. Pentru impozitul pe spectacole, cotele prevazute la art. 480 se stabilesc astfel:
 
 • 2% in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera , opereta , concert filarmonic sau alta manifestare muzica , prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie ortiva interna sau internationala. Aceasta cota se aplica la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor; 
 • 5%  in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate mai sus
3. Alte taxe speciale stabilite pentru orasul Braila in 2024 includ:
 
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala – 30 lei
 • Taxe de vizitarea a muzeelor – 6 lei /persoana
 • Taxa de divort – 733 lei
 • Taxa pentru inchierea domeniului public- 0.6 lei/mp/ora
 • Alte taxe locale

Taxa de salubrizare Braila

Taxa de salubrizare valabila de la 01.01.2024 pentru locuitorii orasului Braila a fost stabilita prin HCLMB nr. 767/27.12.2023. In aceasta hotarare sunt specificate urmatoarele valori:
 
 • taxa distincta pentru utilizatorii casnici pentru gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla colectate separat, in valoare de 1,07 lei/persoana/Iuna 
 • taxa distincta pentru utilizatorii casnici pentru gestionarea deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla , in valoare de 17,12 Iei/persoana/luna. 
 • taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici - persoane fizice din Municipiul Brai , in valoare de 19 Iei/persoana/luna
 • taxa de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici - persoane juridice de pe raza Municipiului Braila , in valoare de 267 lei/mc
HCLMB nr. 767/2023 poate fi consultata AICI>>

HCL Braila nr.  674 / 14.12.2023

Hotarea Consiliului Local nr.674/2023 unde pot fi gasite toate taxele si impozitele din Braila pentru anul 2024 poate fi consultata in intregime AICI »

Plata taxelor si impozitelor din Braila: unde si cum se pot plati

Plata taxelor si impozitelor din Braila se poate efectua:

1. Prin numerar - la centrele de incasare ale Directiei Finantelor Publice Locale din Braila, situate in:
 • Bulevardul Independentei, nr. 65 
 • Bulevardul Al. I. Cuza, nr. 105 
 • Str. Grigore Alexandrescu. Bloc V1, parter, cartier Radu Negru 
 • Str. Dumbrava Rosie, nr.32, Cartier Brailita 
 • Str. Comuna din Paris, Camin Cultural Chercea  
Programul de lucru pentru Directia de Taxe si Impozite locale din Braila poate fi consultat AICI»

2. Online – taxele si impozitele pe 2024 pentru Braila se pot plati online, pe ghiseul.ro

3. Prin cont bancar. Lista conturilor bancare se gaseste AICI>>