Taxe si Impozite Craiova – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele din Craiova pentru anul 2024 au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local Craiova nr. 562/28.11.2023. Va prezentam toate informatiile actualizate privind taxele si impozitele din Craiova, de la impozite pe cladiri, terenuri  si mijloace de transport, pana la alte taxe pentru servicii speciale. De asemenea, gasiti mai jos informatii despre modalitatile de plata pentru obligatiile fiscale locale din Craiova pentru anul 2024!

Taxe si impozite Craiova 2024 pentru cladiri 

In Hotararea nr. 339/2023 a Consiliului Local Craiova s-au stabilit urmatoarele taxe si impozite locale pe cladiri:

1. Pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice:
 • Impozitul pe cladiri rezidentiale si cladirile-anexa se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale se stabileste prin aplicarea cotei de impozitare de 1,3 % asupra valorii impozabile a cladirii. 
 • Pentru cladirile nerezidentiale ale persoanelor fizice, folosite pentru activitati din domeniul agricol, cota de impozitare este de 0.4%.
2. Pentru cladirile aflate in proprietatatea persoanelor juridice:
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale se calculeaza prin aplicarea cotei de  impozitare de 0,2%. Cota aditionala la impozitul/taxa pe cladiri pentru cladirile rezidentiale, aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice – este de 50%.
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale se determina prin aplicarea cotei de impozitare de 1,3%. Cota aditionala la impozitul/taxa pe cladiri pentru cladirile  nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice – este de 10%.
 • Pentru cladirile in aflate in proprietatea sau detinute de persoanele persoanele juridice, a caror valoare nu a fost actualizata in ultimii 5 ani, anteriori anului de referinta, cota de impozitare este de 5% si o cota aditionala de 50%.
 • Cota aditionala la impozitul/taxa pe cladiri, pentru cladirile cu destinatie nerezidentiala aflate in proprietatea sau detinute de persoanele fizice / juridice, care se afla in zona pilot - “Lipscania Craiovei” definita prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 284/30.10.2008, care nu respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism - art.8 cu privire la aspectul exterior al cladirilor – 50%.

Vezi AICI >> Impozit MICRO 2024. Optimizare fiscala - Regimul fiscal-contabil al microintreprinderilor explicat prin exemple practice!

Taxe si impozite Craiova 2024 pentru terenuri

In 2024, impozitul pentru terenurile intravilane din Craiova cu destinatia constructii este stabilit in functie de zona in care se afla terenul, astfel:
 • Zona A - 16.971 lei/ha
 • Zona B - 12.830  lei/ha
 • Zona C – 8.779  lei/ha
 • Zona D -  4.170  lei/ha
Pentru terenurile aflate in intravilan, dar cu destinatia alta decat constructii, impozitul pe ha este urmatorul:
 • Arabil – zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 28 lei/ha, zona B 26 lei/ha, zona C 20 lei/ha si zona D 18 lei/ha
 • Vie- zona A 63 lei/ha, zona B 47 lei/ha, zona C 38 lei/ha si zona D 26 lei/ha
 • Livada - zona A 72 lei/ha, zona B 63 lei/ha, zona C 47 lei/ha si zona D 38 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 20 lei/ha, zona B 18 lei/ha, zona C 9 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 
Pentru terenurile aflate in extravilan, impozitul pe ha este urmatorul:
 • Teren cu constructii - 41 lei/ha
 • Teren arabil - 67 lei/ha
 • Pasune-Faneata - 38 lei/ha
 • Vie pe rod - 75 lei/ha
 • Livada pe rod – 76 lei/ha
 • Vie sau livada pana la intrarea pe rod - 0 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - 22 lei/ha
 • Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie - 0 lei/ha
 • Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole – 7 lei/ha
 • Teren cu amenajari piscicole - 46 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit.

Taxe si impozite locale Craiova 2024 pentru mijloacele de transport

Taxele si impozitele pentru mijloacele de transport in 2024 in Craiova sunt stabilite in functie de tipul de mijloc de transport (tractiune mecanica, transport marfa, capacitate cilindrica etc)
Cota aditionala pentru impozitul pe mijloacele de transport in Craiova este de 13%.

Alte taxe si impozite Craiova valabile in 2024

In plus fata de taxele si impozitele pentru cladiri/terenuri/ mijloace de transport, pentru anul 2024 in Craiova au fost stabilite cote de impozitare si taxe pentru alte servicii speciale, dupa cum urmeaza:

1. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. De asemenea, s-a stabilit o cota aditionala de 20%.

2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in 2024 in Craiova este stabilita astfel:
 • in cazul in care afisajul este situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de 42 lei/ an/m2
 • in cazul oricarui alt panou, afisaj sau oricarei alte structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de 31lei/an/m2
3. Impozitul pe spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala se stabileste prin aplicarea cotei de 2% la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si abonamentelor. Pentru alte manifestari artistice, cota este de 5%.

4. Taxa speciala pentru incarcarea autoturismelor electrice/hibride este in cuantum de 40 lei/masina/incarcare. 

In HCL nr. 562/2023 sunt stabilite si alte taxe locale, precum taxe pentru utilizarea temporara a Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal situat in B-dul Ilie Balaci, nr. 8, Craiova sau taxe pentru acordarea certificatelor de urbanism si alte autorizatii, dar si sanctiuni pentru neplata si scutiri de taxe si impozite.

HCL Craiova privind taxele si impozitele pe 2024

HCL nr 562/2023 cu toate taxele si impozitele din Craiova pentru anul 2024 poate fi consultata in intregime AICI »

Plata taxelor si impozitelor din Craiova: unde si cum se pot plati

Conform site-ului primariei orasului Craiova, sunt disponibile urmatoarele modalitati de plata pentru taxele si impozitele din Craiova:

1. Plata in numerar, la ghiseele Directiei Impozite si Taxe a Municipiului Craiova situate in Calea Bucuresti nr.51C – incinta Pietei Centrale, Centrul de incasare situat pe strada Mitropolit Firmilian nr. 14, Centrul de incasare situat pe Bulevardul Oltenia bloc 65A1 la parter, Centrul de incasare (doar pentru taxe judiciare de timbru) “Judecatorie” localizat in Municipiul Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 30, incinta Judecatoriei Craiova, punct de incasare Brazda lui Novac (Str. Doljului, nr. 37, Bl. G4, parter),punct de incasare Rovine (Str. Nicolae Iorga,nr.31, Bl. E1, parter), punct de incasare 1 Mai (Str. Independentei nr. 12, Bl.7, parter), punct de incasare Lapus (Calea Bucuresti, nr.137,Bl.T6, parter)

2. Plata on line :
 • prin Ghiseul.ro
 • prin serviciul eBanking 
3. Plata cu ordin de plata, utilizand urmatoarele informatii:
Banca: Trezoreria Municipiului Craiova
Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova
C.U.I.: 4417214
Pentru codul IBAN al contului impozitului/taxei pentru care se face plata, trebuie accesata Lista codurilor IBAN disponibila pe site-ul Primariei Municipiului Craiova www.primariacraiova.ro, sectiunea INFORMATII PUBLICE/ TAXE SI IMPOZITE.

4. Plata cu mandat postal

5. Plata la Statiile de Plata SelfPay