Taxe si Impozite Galati – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Galati au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 193/27.04.2023. De la impozitele pe cladiri si terenuri, pana la taxele pentru autoturisme si servicii publice, va vom prezenta in continuare toate aspectele relevante privind aceste obligatii fiscale locale. Fie ca sunteti rezident sau aveti o afacere in Galati, aceste informatii va ajuta sa fiti pregatit pentru a indeplini toate obligatiile fiscale in mod corect si la timp. 

Taxe si impozite Galati 2024 pentru cladiri 

Vom detalia mai jos taxele si impozitele pentru cladirile rezidentiale si nerezidentiale, atat pentru persoanele fizice, cat si juridice.

Impozitele pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice 

In ceea ce priveste impozitul pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, pentru anul 2024 s-au stabilit urmatoarele cote de impozitare aplicate asupra valorii impozitabile a cladirilor:
 
 • 0,09% pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa ;
 • 0,6%, pentru cladirile nerezidentiale;
 • 0,4% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, 
 • 2% in cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor art. 458, alin. (1) 

Impozitele pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice

Prin HCL nr. 193/2023 au fost stabilite urmatoarele cote de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice din Galati:  
 
 • 0.2% pentru cladirile rezidentiale
 • 1.3 % pentru cladirile nerezidentiale
 • 5% pentru cladirile a caror proprietari nu au actualizat valoare impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 
 • 0,4% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol
 • impozitul pentru cladirile neingrijite situate in intravilan s-a majorat cu 500%

Impozite 2024 pentru terenurile din Galati – persoane fizice si juridice

Iata care sunt masurile stabilite cu privire la impozitele pe terenuri pentru 2024 pentru  locuitorii orasului Galati :
 • pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se stabileste o majorare de 500%, incepand cu al treilea an 
 • impozitul pentru terenurile neingrijite situate in intravilan s-a majorat cu 500%

1. Pentru terenurile intravilane, categoria de folosinta terenuri cu constructii:

zona A: 11.910,98 lei/ha 
zona B: 9.004,27 lei/ha    
zona C: 6.162,49 lei/ha  
zona D: 2.927,12 lei/ha  

2. Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii:
 
 • Arabil – zona A 189,80 lei/ha, zona B 141,40 lei/ha, zona C 127,38 lei/ha si zona D 100,63 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 141,40 lei/ha, zona B 127,38 lei/ha, zona C 100,63 lei/ha si zona D 87,90 lei/ha
 • Vie- zona A 310,81 lei/ha, zona B 235,65 lei/ha, zona C 189,80 lei/ha si zona D 127,38 lei/ha
 • Livada - zona A 357,92 lei/ha, zona B 310,81 lei/ha, zona C 235,65 lei/ha si zona D 189,80 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 189,80 lei/ha, zona B 141,40 lei/ha, zona C 127,38 lei/ha si zona D 100,63 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 100,63 lei/ha, zona B 87,90 lei/ha, zona C 54,78 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 

3. Impozitele pentru terenurile extravilane se datoreaza in functie de zona unde se situeaza si sunt prezentate in Anexa 1 la HCL 193/2023.

Iata care sunt acestea:

Taxe si impozite locale pentru mijloacele de transport Galati 2024

Pentru mijloacele de transport hibride se aplica o reducre de 95% la plata impozitului. 

Pentru celelalte categorii de mijloace de transport, sunt stabilite taxe in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu sumele corespunzatoare stabilite prin HCL 193/2023 .
 

Impozitare venituri din chirii 2024 

Lucrarea explica excelent care este noua modalitate de impozitare a chiriilor incepand cu 2024 si ce obligatii aveti. 
OUG nr. 115/2023 a introdus un nou articol in Codul fiscal care aduce responsabilitati fiscale noi pentru firmele care functioneaza in spatii inchiriate, aflate in proprietatea persoanelor fizice.

Vezi AICI >>> Impozitare venituri din chirii 2024

Alte taxe si impozite valabile in 2024 pentru Galati

In plus fata de taxele si impozitele pentru cladiri/terenuri/ mijloace de transport, au fost stabilite cote de impozitare si taxe pentru alte servicii speciale, dupa cum urmeaza:

1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. Cota de impozitare este de 3 % aplicata asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata; 

Taxa de afisaj in scop de reclama si publicitate este de:
 • 36, 94 lei in cazul unui afisaj situat in locul unde persoana isi desfasoara activitatea economica
 • 26,87 lei in cazul oricarui alt tip de afisaj

2. Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv TVA.

Cota de impozit pe spectacole s-a stabilit astfel:
 • 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala 
 • 5% pentru oricare alta manifestare artistica sau distractiva
3. Taxa hoteliera pentru sederea in municipiul Galati. Cota de impozitare s-a stabilit la 1 %. Taxa hoteliera se datoreaza pentru fiecare zi de cazare.

Alte taxe speciale stabilite pentru orasul Galati sunt:
 • Taxa de ecarisaj este 3.36 lei/an pentru persoane fizice si 67,16 lei/an pentru persoane juridice
 • Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice
 • Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism si alte avize
 • Alte taxe
Iata un extras din HCL nr.193/2023 cu alte taxe locale stabilite pentru orasul Galati:

HCL Galati nr. 193/2023 

Toate taxele si impozitele din orasul Galati pentru anul 2024 pot fi consultate in HCL 193/ 2023. Aceasta poate fi consultata in intregime AICI »

Plata taxelor si impozitelor din Galati: unde si cum se pot plati

Plata taxelor si impozitelor din Galati se poate efectua:

1. Prin numerar, la centrele de incasare din 
 • Str. Domneasca nr. 13 bl. L parter ( persoane fizice)
 • Str. Brailei nr. 232, Bl. E4 parter ( persoane fizice)
 • Str. Henri Coanda nr. 8 bl. J5 parter ( persoane fizice)
 • Str. Basarabiei nr. 55 bl. A16 parter ( persoane juridice)
2. Online, prin platforma e-Digital 

3. Prin cont bancar. Lista conturilor bancare poate fi consultata AICI>>