Taxe si Impozite Iasi – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele din Iasi au fost stabilite prin HCL nr. 168 din 26.04.2023. Va prezentam mai jos detalii despre aceste obligatii fiscale locale, inclusiv impozitele pe cladiri si terenuri, mijloace de transport si taxe speciale pentru diverse servicii. Vom evidentia in acest articol cat sunt taxele si impozitele pe 2024 din Iasi, dar cum si unde se platesc. 

Taxe si impozite Iasi 2024 pentru cladiri 

In Hotararea nr. 168/2023 a Consiliului Local Iasi s-au stabilit urmatoarele taxe si impozite locale pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale:

1. Pentru persoane fizice:
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste prin aplicarea cotei de impozitare 0,08% din valoarea impozabila a cladirii;
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale reevaluate/ construite/ dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, respectiv incepand cu 01.01.2019 este de 0.02% din valoarea impozabila a cladirii
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale reevaluate/ construite/ dobandite inainte de ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, respectiv incepand cu 01.01.2019 este de 2% din valoarea impozabila a cladirii
 • Pentru impozitul pe cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota de impozitare este de 0,4% din valoarea impozabila a cladirii. 
2. Pentru persoane juridice:
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 01.01.2019 se stabileste prin aplicarea cotei de 0,08 % din valoarea impozabila a cladirii;
 • mpozitul pe cladirile nerezidentiale reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 01.01.2019 se stabileste prin aplicarea cotei de 0,95 % din valoarea impozabila a cladirii;
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale nerevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 01.01.2019 se stabileste prin aplicarea cotei de 5 % din valoarea impozabila a cladirii;
 • Pentru impozitul pe cladirile nerezidentiale ale persoanelor juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota este de 0,4% din valoarea impozabila a cladirii;
Mai jos gasiti extras din HCL 168/2023 cu valoarea impozabila a cladirii:

Taxe si impozite Iasi 2024 pentru terenuri

Impozitul pentru terenurile aflate in Iasi s-au stabilit urmatoarele impozite:

1. Pentru terenurile intravilane:

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii : 

Persoane fizice
 • zona A: 12. 524  lei/ha 
 • zona B: 9.327  lei/ha 
 • zona C: 6.397  lei/ha 
 • zona D: 3.065  lei/ha 
Persoane juridice
 • zona A: 23.207 lei/ha 
 • zona B: 17.543 lei/ha 
 • zona C: 12.004 lei/ha 
 • zona D: 5.704  lei/ha 
Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii – persoane fizice/juridice:
 • Arabil – zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 28 lei/ha, zona B 26 lei/ha, zona C 20 lei/ha si zona D 18 lei/ha
 • Vie- zona A 63 lei/ha, zona B 47 lei/ha, zona C 38 lei/ha si zona D 26 lei/ha
 • Livada - zona A 72 lei/ha, zona B 63 lei/ha, zona C 47 lei/ha si zona D 38 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 20 lei/ha, zona B 18 lei/ha, zona C 9 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 
Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv impozitul se majoreaza cu 500% incepand cu al treilea an .

Taxe si impozite locale Iasi 2024 pentru mijloacele de transport

In HCL Iasi nr. 445/2023 si HCL nr. 168/2023 sunt prevazute taxele si impozitele locale pentru mijloacele de transport in functie de tipul de vehicul (capacitate cilindrica, vehicul de transport pe apa, remorci, etc). :

De asemenea, s-a stabilit o reducere cu 95% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride.

In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

HCL Iasi nr. 445/2023 poate fi consultata in intregime AICI>>>
 

Vezi AICI >> Impozitare venituri din chirii 2024 - o lucrare ce explica excelent care este noua modalitate de impozitare a chiriilor incepand cu 2024!

Alte taxe si impozite Iasi valabile in 2024

In plus fata de taxele si impozitele pentru cladiri/terenuri/ mijloace de transport, au fost stabilite cote de impozitare si taxe pentru alte servicii speciale, dupa cum urmeaza:

1. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in 2024 in Iasi este urmatoarea:
 • in cazul unui afisaj situat in locul unde persoana deruleaza o activitate economica este de 42 lei/mp sau fractiune de mp
 • in cazul oricarui alt panou sau structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, taxa este de 31 lei/mp sau fractiune de mp
2. Taxa pentru reclama si publicitate este de 2.34% aplicata la valorea serviciilor de reclama si publicitate.

3. Pentru impozitul pe spectacole, cotele de impozitare s-au stabilit astfel:
 • in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera , opereta , concert filarmonic sau alta manifestare muzica , prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie ortiva interna sau internationala , se stabileste o cota de impozit de 0.1% din suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata; 
 • in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a) se stabileste o cota de impozit de 0.1% din suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. 
3. Taxa pentru pentru utilizarea temporara a locurilor publice si private pentru desfasurarea activitatilor de spectacole in aer liber, anticariat si alte activitati este de 42 lei/mp/luna.

In HCL 160/2023 se mai regasesc si alte taxe speciale in Iasi, in 2024, precum: taxe pentru eliberarea unor autorizatii si certificate de urbanism, taxe de divort, si altele. 

HCL Iasi nr.  160/2023

Hotarea Consiliului Local din Iasi nr.160/2023 unde pot fi gasite toate taxele si impozitele din Iasi pentru anul 2024 poate fi gasit AICI »

Plata taxelor si impozitelor din Iasi: unde si cum se pot plati

Plata taxelor si impozitelor pe 2024 pentru locuitorii din Iasi se poate efectua:

1. La ghiseele Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale a Municipiului Iasi situate atat la sediul DGEFPL din B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11 cat si la centrele de cartier: Centrul de incasare Nicolina situat pe strada Petre Tutea nr.2, Centrul de incasare Pacurari situat pe sos.Pacurari nr.34, Centrul de incasare Tatarasi situat pe str.Vasile Lupu nr.82, Centrul de incasare Alexandru cel Bun situat pe str.Tabacului nr.1A, Centrul de incasare Frumoasa situat pe b-dul Poitiers nr.20-22.

2. On line – se poate efectua prin urmatoarele modalitati:
 • prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro
 • prin serviciul eBanking - in cazul in care contribuabilul detine un cont de plata electronica;