Taxe si Impozite Pitesti – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Pitesti au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 190/27.04.2023. Va prezentam in acest articol toate aspectele relevante privind aceste obligatii fiscale locale, de la impozitele pe cladiri si terenuri, pana la taxele pentru autoturisme si alte taxe speciale. 

Taxe si impozite Pitesti 2024 pentru cladiri 

Impozitul/taxa pe cladiri in 2024 in Pitesti se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii impozabile a cladirii. Cotele de impozitare pe anul 2024 au fost stabilite prin HCL 190/2023, atat pentru persoane fizice, cat si juridice!

Impozitele pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice 

In ceea ce priveste impozitul pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, pentru anul 2024 s-au stabilit urmatoarele cote de impozitare:
 
 • 0,1% pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa ;
 • 0,3%, pentru cladirile nerezidentiale;
 • 0,4% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol 

Impozitele pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice

Pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice din Pitesti, s-au stabilit urmatoarele cote de impozitare:  
 
 • 0.2% pentru cladirile rezidentiale
 • 1.3 % pentru cladirile nerezidentiale
 • 0,4% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol
 • 5% pentru cladirile a caror proprietari nu au actualizat valoare impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 

Impozite 2024 pentru terenurile din Pitesti – persoane fizice si juridice

1. Pentru terenurile intravilane, categoria de folosinta terenuri cu constructii:
 
 • zona A: 11.624 lei/ha 
 • zona B: 8.108 lei/ha    
 • zona C: 5.133 lei/ha  
 • zona D: 2.713 lei/ha  

2. Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii:
 
 • Arabil – zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 28 lei/ha, zona B 26 lei/ha, zona C 20 lei/ha si zona D 18 lei/ha
 • Vie- zona A 61 lei/ha, zona B 47 lei/ha, zona C 38 lei/ha si zona D 26 lei/ha
 • Livada - zona A 69 lei/ha, zona B 61 lei/ha, zona C 47 lei/ha si zona D 38 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 20 lei/ha, zona B 18 lei/ha, zona C 9 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 

3. Impozitele pentru terenurile extravilane se datoreaza in functie de zona unde se situeaza si categoria de folosinta. Iata care sunt acestea:
 
 • Teren cu constructii – 41 lei/ha
 • Teren arabil – 66 lei/ha
 • Pasune si faneata – 38 lei/ha
 • Vie pe rod – 74  lei/ha
 • Livada pe rod – 75 lei/ha
 • Vie si livada pana la intrarea pe rod – 0
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera – 22 lei/ha
 • Teren cu apa, altele decat cel cu amenajari piscicole – 7 lei/ha
 • Teren cu amenajari piscicole – 46 lei/ha

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren in cazul unui teren amplasat in extravilan, asupra nivelurilor prezentate mai sus se aplica coeficientul de corectie, ce corespunde municipiului Pitesti ca localitate urbana de rangul II, diferentiat pe zone, respectiv coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru zona C coeficientul 2,10 pentru zona D. 

 

Vezi AICI >> Impozit MICRO 2024. Optimizare fiscala - Regimul fiscal-contabil al microintreprinderilor explicat prin exemple practice!

Taxe si impozite locale pentru mijloacele de transport Pitesti 2024

Pentru mijloacele de transport hibride se aplica o reducere de 75% la plata impozitului. 

Pentru celelalte categorii de mijloace de transport, sunt stabilite taxe in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu sumele corespunzatoare stabilite prin HCL 190/2023 .

Iata un extras din HCL 190/2023 cu impozitele pentru mijloacele de transport stabilite pentru Pitesti pentru anul 2024:

Alte taxe si impozite valabile in 2024 pentru Pitesti

In plus fata de impozitele pe cladiri/terenuri si mijloace de transport, locuitorii din Pitesti datoreaza la bugetul local urmatoarele taxe speciale in anul 2024:

1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. Cota de impozitare este de 3 % aplicata asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata; 

2. Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv TVA.
Cota de impozit pe spectacole s-a stabilit astfel:
 • 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala 
 • 5% pentru oricare alta manifestare artistica sau distractiva
3. Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu sumele astfel stabilite:
 • 42 lei, in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica
 • 31 lei, in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structuri de afisaj
4. Taxe pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare este de 27 lei.

Alte taxe si impozite locale Pitesti 2024, precum taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, taxele pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii, taxele pentru eliberarea acordului de circulatie si altele pot fi gasite in HCL 190/2023.

HCL Pitesti nr. 190/2023 poate fi consultata in intregime AICI »

Plata taxelor si impozitelor din Pitesti: unde si cum se pot plati

Plata taxelor si impozitelor din Pitesti se poate efectua:

1. Prin numerar, la centrele de incasare din:
 • b-dul Republicii, nr. 81, bl. G1 
 • strada Victoriei, nr. 7, bl. 89, sc. C, parter (vizavi de Primaria Municipiului Pitesti) 
 • bulevardul Republicii, bloc 214, parter (zona "Gara Sud") 
 • bulevardul 1 Decembrie 1918, bloc M5a, parter (zona pietei agroalimentare) 
 • cartierul Trivale, strada Bradului (langa Scoala nr. 12) 
Programul de lucru pentru incasari poate fi consultat pe site-ul primariei Pitesti AICI»

La ghiseele de incasare, obligatiile fiscale pot fi achitate cu cardul si prin intermediul POS-urilor instalate. 

2. Online, prin platforma de servicii electronice a primariei Pitesti sau prin Ghiseul.ro

3. Prin cont bancar. Lista conturilor bancare poate fi consultata AICI>>>