Taxe si Impozite Ploiesti – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Ploiesti au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 670 din 2023. Va prezentam mai jos toate informatiile privind aceste obligatii fiscale locale, de la impozite pe cladiri, terenuri  si mijloace de transport, pana la alte taxe pentru servicii speciale, precum cele pentru reclama si publicitate!

Taxe si impozite Ploiesti 2024 pentru cladiri 

Pentru calculul impozitelor pe cladirile din Ploiesti aflate in proprietatea persoanelor fizice, in anul 2024 se vor aplica urmatoarele cote de impozitare asupra valorii lor impozitabile:
 • 0,09% pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale ale persoanelor juridice, care detin in proprietate doua sau mai multe cladiri rezidentiale, de la a doua proprietate in sus, se aplica cota aditionala de 35% ;
 • 0,2%, pentru cladirile nerezidentiale;
De asemenea, prin HCL 670/2023 s-a stabilit impozitul pe cote diferentiate de impozitare pe cladirile rezidentiale, in functie de numarul acestora, in cazul persoanelor fizice, care detin cel putin o cladire rezidentiala in afara celei de domiciliu, pe raza municipiului Ploiesti, astfel:
 • aplicarea cotei de 0,15 % , pentru prima cladire in afara celei de domiciliu;
 • aplicarea cotei de 0,2 % pentru a doua cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intra sub incidenta prezentei prevederi cladirile dobandite prin mostenire legala .

Prin HCL nr. 670/2023 au fost stabilite urmatoarele cote de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice din Ploiesti:  
 • 0.18% pentru cladirile rezidentiale. Pentru persoanele juridice care detin in proprietate doua sau mai multe cladiri rezidentiale, de la a doua proprietate in sus, se stabileste cota de 0,2%  
 • 1,3% pentru cladirile nerezidentiale
 • Pentru proprietarul cladirii (persoana juridica), care nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.
 • Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile nerezidentiale ale persoanelor juridice, a carui valoare impozabila a cladirii nu a fost actualizata, de catre proprietarul cladirii, in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, se aplica cota aditionala de 50%
De asemenea, s-a stabilit majorarea cu pana la 500% a impozitului pentru cladirile si/sau terenurile neingrijite, situate in intravilanul municipiului Ploiesti. (indiferent daca sunt in proprietatea persoanelor fizice sau juridice).

Prin HCL NR. 675/2023 au fost stabilite impozitele majorate pe cladire si/sau pe teren pentru anul 2024 ca urmare a incadrarii acestora in categoria imobilelor neingrijite. Hotararea Consiliului Local poate fi consultata AICI>>>

Impozite 2024 pentru terenurile din Ploiesti – persoane fizice si juridice

Iata care sunt impozitele stabilite pe 2024 pentru terenurile Ploiesti, conform HCL nr. 670/2023 :

1. Pentru terenurile intravilane, categoria de folosinta terenuri cu constructii:
 
  Persoane fizice Persoane juridice
zona A 10.446 lei/ha 12.531,34 lei/ha
zona B 7.897,40 lei/ha  9.473,10 lei/ha
zona C 5.403,55 lei/ha 6.482,39 lei/ha
zona D 2.568,10 lei/ha  3.081,18 lei/ha

2. Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii
 • Arabil – zona A 189,04 lei/ha, zona B 141,77 lei/ha, zona C 128,29 lei/ha si zona D 101,28 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 141,77 lei/ha, zona B 128,29 lei/ha, zona C 101,28 lei/ha si zona D 87,77 lei/ha
 • Vie- zona A 310,55 lei/ha, zona B 236,31 lei/ha, zona C 189,04 lei/ha si zona D 128,29 lei/ha
 • Livada - zona A 357,81 lei/ha, zona B 310,55 lei/ha, zona C 236,31 lei/ha si zona D 189,04 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 189,04 lei/ha, zona B 141,77 lei/ha, zona C 128,29 lei/ha si zona D 101,28 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 101,28 lei/ha, zona B 87,77 lei/ha, zona C 54 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 
3. Pentru terenurile extravilane, se datoreaza impozit dupa cum urmeaza:
 • Teren cu constructii – 209,28 lei/ha
 • Teren arabil -337,54 lei/ha
 • Pasune-Faneata -189,04 lei/ha
 • Vie pe rod -371,32 lei/ha
 • Livada pe rod – 378,07 lei/ha
 • Vie sau livada pana la intrarea pe rod -0 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera -108,03 lei/ha
 • Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie -0 lei/ha
 • Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole – 40,52 lei/ha
 • Teren cu amenajari piscicole -229,53 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit.
 

Vezi AICI >> Impozitare venituri din chirii 2024 - o lucrare ce explica excelent care este noua modalitate de impozitare a chiriilor incepand cu 2024!

 

Taxe si impozite locale pentru mijloacele de transport Ploiesti 2024

Pentru mijloacele de transport hibride se aplica o reducere de 95% la plata impozitului. 

In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

Pentru celelalte categorii de mijloace de transport, sunt stabilite taxe in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu sumele corespunzatoare stabilite prin HCL 670/2023 .

Iata un extras din HCL 670/2023:

Alte taxe si impozite valabile in 2024 pentru Ploiesti

In plus fata de taxele si impozitele pentru cladiri/terenuri/ mijloace de transport, au fost stabilite cote de impozitare si taxe pentru alte servicii speciale, dupa cum urmeaza:

1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. Cota de impozitare este de 3 % aplicata asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata; 

2. Pentru taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, se aplica urmatoarele:
 • 51,31 lei/ metru patrat sau fractiune de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclame pentru afisajul situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica
 • 36,46 lei/metru patrat in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate 
Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, panal datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

3. Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv TVA.

Cota de impozit pe spectacole s-a stabilit astfel:
 • 2% pentru manifestari de teatru, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare artistica muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationale
 • 5% pentru oricare alta manifestare artistica sau distractiva
4. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare. Aceasta  se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice/juridice, in functie de numarul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de catre persoanele fizice este in suma de 0,67 lei/ zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1,37 lei/zi.

5. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa. Aceasta a fost stabilita la suma de 675 lei.

6. Alte taxe, precum taxe pentru certificate de urbanism, autorizatii de constructii, certificate de atestare fiscala, taxa de casatorie, taxa pentru reabilitare termica si altele.

HCL nr. 670/2023 poate fi consultata in intregime AICI »

Plata taxelor si impozitelor din Ploiesti: unde si cum se pot plati

Plata taxelor si impozitelor din Ploiesti se poate efectua:

1. In numerar/card, la casieriile situate in: Strada Basarabi nr.5, Bdul Independentei nr.16, Soseaua Vestului nr.19

2. Cu ordin de plata, prin banca unde contribuabilul are cont deschis

3. Online:
 • Prin aplicatia online a primariei Ploiesti.  Autentificarea se face pe baza de cont de utilizator si parola. Parola de acces in sistem poate fi obtinuta prin completarea unui formular ce va transmis pe adresa de email: informatica@spfl.ro
 • Cu telefonulL -prin aplicatiile mobile pentru sistemele Android si IOS.
 • Prin ghiseul unic al Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar - ghiseul.ro
Important de stiut! Pentru plata cu anticipatie a taxelor si impozitelor locale din Ploiesti se acorda o reducere de 10%, atat pentru taxele pentru cladiri si terenuri, cat si pentru mijloacele de transport.