Taxe si Impozite Sibiu – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele din Sibiu au fost stabilite prin HCL nr. 160 din 28.04.2023 si Hotararea 481 din 27.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste obligatii fiscale locale, de la impozitele pe cladiri si terenuri pana la taxele speciale pentru diverse servicii. Vom evidentia in acest articol cat sunt taxele si impozitele din Sibiu, dar cum si unde se platesc. 

Taxe si impozite Sibiu 2024 pentru cladiri 

In Hotararea nr. 160/2023 a Consiliului Local Sibiu s-au stabilit urmatoarele taxe si impozite locale pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale:

1. Pentru persoane fizice:
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste prin aplicarea cotei de impozitare 0,08% din valoarea impozabila a cladirii;
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale ale persoanelor fizice se stabileste prin aplicarea cotei de impozitare de 0,5% din valoarea impozabila a cladirii;
 • Pentru impozitul pe cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota de impozitare este de 0,4% din valoarea impozabila a cladirii. 
2. Pentru persoane juridice:
 • Impozitul pe cladirile rezidentiale ale persoanelor juridice se stabileste prin aplicarea cotei de 0,2 % din valoarea impozabila a cladirii;
 • Impozitul pe cladirile nerezidentiale s-a stabilit cota de  1,3 % din valoarea impozabila a cladirii;
 • Pentru impozitul pe cladirile nerezidentiale ale persoanelor juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota este de 0,4% din valoarea impozabila a cladirii;
 • Pentru impozitul pe cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta proprietatea persoanelor juridice, cota prevazuta de impozitare se stabileste la 5% din valoarea impozabila a cladirii. 

Taxe si impozite Sibiu 2024 pentru terenuri

Impozitul pentru terenurile aflate in Sibiu s-au stabilit urmatoarele impozite:

1. Pentru terenurile intravilane:

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta mai jos: 

Persoane fizice:
 • zona A: 10.195  lei/ha 
 • zona B: 7.113  lei/ha 
 • zona C: 4.501  lei/ha 
 • zona D: 2.380  lei/ha 

Persoane juridice
 • zona A: 11.215 lei/ha 
 • zona B: 7.824 lei/ha 
 • zona C: 4.951 lei/ha 
 • zona D: 2.617  lei/ha 
Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii – persoane fizice:
 • Arabil – zona A 39 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 28 lei/ha, zona B 26 lei/ha, zona C 20 lei/ha si zona D 18 lei/ha
 • Vie- zona A 64 lei/ha, zona B 47 lei/ha, zona C 39 lei/ha si zona D 26 lei/ha
 • Livada - zona A 73 lei/ha, zona B 64 lei/ha, zona C 47 lei/ha si zona D 39 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 39 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 20 lei/ha, zona B 18 lei/ha, zona C 10 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 

Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii – persoane juridice:
 • Arabil – zona A 42 lei/ha, zona B 31 lei/ha, zona C 28 lei/ha si zona D 24 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 31 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 24 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Vie- zona A 69 lei/ha, zona B 51 lei/ha, zona C 42 lei/ha si zona D 28 lei/ha
 • Livada - zona A 80 lei/ha, zona B 69 lei/ha, zona C 51 lei/ha si zona D 42 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 41 lei/ha, zona B 31 lei/ha, zona C 28 lei/ha si zona D 24 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 24 lei/ha, zona B 20 lei/ha, zona C 13 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 

Taxe si impozite locale Sibiu 2024 pentru mijloacele de transport

Pentru mijloacele de transport, conform HCL Sibiu nr. 160/2023, s-au stabilit urmatoarele:
 • O cota aditionala de 10% pentru impozitul pe mijloacele de transport prevazute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Reducerea cu 75% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride.
 • In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective

Alte taxe si impozite Sibiu valabile in 2024

In plus fata de taxele si impozitele pentru cladiri/terenuri/ mijloace de transport, au fost stabilite cote de impozitare si taxe pentru alte servicii speciale, dupa cum urmeaza:

1. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cota prevazuta la art. 477 alin. (5) se stabileste la 3 % din valoarea contractului de publicitate.

2. Pentru impozitul pe spectacole, cotele prevazute la art. 480 se stabilesc astfel:
 •  in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera , opereta , concert filarmonic sau alta manifestare muzica , prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie ortiva interna sau internationala , se stabileste o cota de impozit de 1% din suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata; 
 • in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a) se stabileste o cota de impozit de 2% din suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. 
 

Vezi AICI >>>>> TAX MEMO Memorator Taxe si Impozite - O sinteza unica a tuturor taxelor si impozitelor care se aplica in Romania


3. In ceea ce priveste taxa zilnica sau lunara pentru ocuparea temporara a locurilor publice altele decat cele din piete, targuri, oboare precum si suprafetele din fata magazinelor sau atelierelor de prestari servicii, s-au stabilit urmatoarele:
 • Taxa pentru vanzari de produse sau prestari de servicii diverse: 1leu/mp/zi pentru persoane fizice si 2 lei/mp/zi pentru persoanele juridice
 • Taxa pentru depozitare de diverse materiale:  1leu/mp/zi pentru persoane fizice si 3 lei/mp/zi pentru persoanele juridice
 • Taxa pentru confectionare de produse: 2 lei/mp/zi pentru persoane fizice si 6 lei/mp/zi pentru persoanele juridice
 • Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice in alte scopuri decat pentru vanzarea de produse, prestari servicii diverse, 2 lei/mp/luna pentru persoane fizice si  6 lei/mp/luna pentru persoane juridice. 

HCL Sibiu nr. 160/2023

Iata mai jos un  extras din HCL nr.160/2023 cu privire la impozitele pe cladiri:


Hotarea Consiliului Local din Sibiu nr.160/2023 unde pot fi gasite toate taxele si impozitele din Sibiu pentru anul 2024 poate fi gasita AICI »

Taxa speciala pentru amplasare de terase in Sibiu in 2024

Se stabileste pentru anul 2024 taxa speciala pentru amplasare de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, dupa cum urmeaza:

   1. Pentru anul 2024 taxa speciala pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu va fi de 1 leu/mp/zi si va putea fi achitata pana la sfarsitul perioadei pentru care se emite avizul, exceptie facand luna decembrie, cand plata se va face pana la data de 20 decembrie 2024.
   2. Taxa speciala pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu se aplica proprietarilor/detinatorilor de hoteluri (care detin si restaurante), restaurante, cafenele si baruri care doresc amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu.
   3. Proprietarii/detinatorii de terase amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu trebuie sa respecte prevederile hotararii Consiliului Local Sibiu nr.110/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Hotararii Consiliului Local Sibiu referitoare la aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu emisa pentru anul 2024.
   4. Beneficiarii taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu nu datoreaza taxa de ocupare a domeniului public stabilita prin hotararea Consiliului Local Sibiu privind taxele si impozitele locale. 

Mai multe detalii despre aceasta taxa puteti gasi AICI>>>

Plata taxelor si impozitelor din Sibiu: unde si cum se pot plati

Plata taxelor si impozitelor din Sibiu se poate efectua:
 • DIRECT - la sediul Directiei Fiscale Sibiu 
 • ONLINE – prin platforma de servicii electronice a Municipiului Sibiu. Prin intermediul acestei platforme  se poate consulta situatia fiscala la zi a contribuabilului si se pot face plati electronice, cu un card bancar, pentru toate categoriile de sume datorate bugetului local. De asemenea, taxele si impozitele pe 2024 pentru Sibiu se pot plati online, pe ghiseul.ro

Este important de stiut ca pentru plata cu anticipatie a taxelor si impozitelor din Sibiu se acorda o reducere de 10%.