Taxe si Impozite Targu Mures – Informatii actualizate 2024

Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Targu Mures au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 380/23.11.2023. Va prezentam in acest articol toate informatiile actualizate privind aceste obligatii fiscale locale, de la impozite pe cladiri si terenuri, pana la taxe speciale pentru diverse servicii locale.

Taxe si impozite Targu Mures 2024 pentru cladiri 

Impozitul/taxa pe cladiri in 2024 in Targu Mures se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii impozabile a cladirii. Cotele de impozitare pe anul 2024 au fost stabilite prin HCL 380/2023, atat pentru persoane fizice, cat si juridice!

Impozitele pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice 

In ceea ce priveste impozitul pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, pentru anul 2024 s-au stabilit urmatoarele cote de impozitare:
 
 • 0,085 % pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa ;
 • 0,65 %, pentru cladirile nerezidentiale;
 • 0,4% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol 
 • 2% pentru cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice care nu au fost evaluate, dobandite, construite in ultimii 5 ani 
Pentru cladirile cu destinatie mixta, cand proprietarul persoana fizica nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Codul Fiscal.

Impozitele pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice

Pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice din Targu Mures, s-au stabilit urmatoarele cote de impozitare:  
 
 • 0.2% pentru cladirile rezidentiale
 • 1.3 % pentru cladirile nerezidentiale
 • 0,4% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol
 • 0,27% pentru ONG-urile care desfasoara activitati sociale, culturale, de educatie si invatamant 
 • 5% pentru cladirile a caror proprietari nu au actualizat valoare impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 

Impozite 2024 pentru terenurile din Targu Mures – persoane fizice si juridice

1. Pentru terenurile intravilane, categoria de folosinta terenuri cu constructii:
 
 • zona A: 10.814 lei/ha 
 • zona B: 7.545 lei/ha    
 • zona C: 4.775 lei/ha  
 • zona D: 2.524  lei/ha  

2. Pentru terenurile intravilane, alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii, taxele stabilite sunt:
 
 • Arabil – zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Pasune si faneata -zona A 28 lei/ha, zona B 26 lei/ha, zona C 20 lei/ha si zona D 18 lei/ha
 • Vie- zona A 63 lei/ha, zona B 47 lei/ha, zona C 38 lei/ha si zona D 26 lei/ha
 • Livada - zona A 72 lei/ha, zona B 63 lei/ha, zona C 47 lei/ha si zona D 38 lei/ha
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera - zona A 38 lei/ha, zona B 28 lei/ha, zona C 26 lei/ha si zona D 20 lei/ha
 • Teren cu ape -zona A 20 lei/ha, zona B 18 lei/ha, zona C 9 lei/ha si zona D 0 lei/ha
 • Pentru drumuri si caile ferate si terenurile neproductive nu se plateste impozit. 

3. Impozitele pentru terenurile extravilane se datoreaza in functie de zona unde se situeaza si categoria de folosinta. Iata care sunt acestea:
 
 • Teren cu constructii – 41 lei/ha
 • Teren arabil – 67 lei/ha
 • Pasune si faneata – 38 lei/ha
 • Vie pe rod – 75  lei/ha
 • Livada pe rod – 76 lei/ha
 • Vie si livada pana la intrarea pe rod – 0
 • Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera – 22 lei/ha
 • Teren cu apa, altele decat cel cu amenajari piscicole – 7 lei/ha
 • Teren cu amenajari piscicole – 46 lei/ha
La nivelele de mai sus se aplica urmatorii coeficienti de corectie in functie de zona terenurilor:
 
 • Pentru zona A- coeficientul de corectie este 2,40
 • Pentru zona B- coeficientul de corectie este 2,30
 • Pentru zona C - coeficientul de corectie este 2,20
 • Pentru zona D- coeficientul de corectie este 2,10
 

Vezi AICI >>>>> TAX MEMO Memorator Taxe si Impozite - O sinteza unica a tuturor taxelor si impozitelor care se aplica in Romania

Taxe si impozite locale pentru mijloacele de transport Targu Mures 2024

Pentru mijloacele de transport hibride se aplica o reducere de 75% la plata impozitului. 

Pentru celelalte categorii de mijloace de transport, sunt stabilite taxe in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu sumele corespunzatoare stabilite prin HCL 380/2023 .

Iata un extras din HCL 380/2023 cu impozitele pentru mijloacele de transport stabilite pentru Targu Mures pentru anul 2024:

Alte taxe si impozite valabile in 2024 pentru Targu Mures

In plus fata de impozitele pe cladiri/terenuri si mijloace de transport, locuitorii din Targu Mures datoreaza la bugetul local urmatoarele taxe speciale in anul 2024:

1. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. Cota de impozitare este de 3 % aplicata asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata; 

2. Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv TVA.

Cota de impozit pe spectacole s-a stabilit astfel:
 • 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala 
 • 5% pentru oricare alta manifestare artistica sau distractiva
3. Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate. Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2024 sunt dupa cum urmeaza:
 • 42 lei, in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica
 • 31 lei, in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structuri de afisaj
4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare este de 24 lei.

5. Taxa pentru vehicule lente. Aceasta taxa se datoreaza pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate Taxa pentru vehicule lente in anul 2024 este de 48 lei/an. Aceasta se plateste anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie, si pana la 30 septembrie inclusiv.

HCL nr.380/2023 privind taxele si impozitele din Targu Mures in 2024

Scutirile de la plata taxelor si impozitelor locale din Targu Mures pentru anul 2024, precum si sanctiunile si amenzile, dar si alte taxe speciale pot fi consultate in HCL 380/2023. Documentul se regaseste pe site-ul Directiei Fiscale Locale Targu Mures - AICI »

Plata taxelor si impozitelor din Targu Mures: unde si cum se pot plati

Plata taxelor si impozitelor din Targu Mures se poate efectua:
 1. Online, prin platforma Portal Servicii Electronice Fiscale a primariei Targu Mures sau prin Ghiseul.ro
 2. Prin cont bancar. Lista conturilor bancare poate fi consultata AICI>>>
 3. Prin statiile SELFPAY. Locatiile SELFPAY pot fi gasite AICI>>>
Important!
Incepand cu 15 mai 2024, relatia cu contribuabilii persoane juridice se va desfasura exclusiv online, fara prezenta fizica la ghiseu. Astfel, depunerea declaratiilor fiscale si plata taxelor si impozitelor se vor efectua prin intermediul platfomei online.